Wat doet....Annemieke Keurentjes

Het einde van het jaar nadert en dat moment wordt alom gebruikt om terug te kijken en vooruit te blikken. In mijn functie van programmamanager theater en dans is dit zeker ook het geval, door de timing van ons programmeringsproces. De afgelopen maanden hebben we gewikt en gewogen, de minder sterke ideeën van tafel geveegd en nieuwe aan de longlist van mogelijkheden toegevoegd, plannen uitgewisseld met collega’s in binnen- en buitenland en uiteindelijk menige knoop doorgehakt. Het programma is er!
En terwijl we werken aan de productie van het grote programmaboek kijken we nog één keer naar het geheel: wat zijn de lijnen, kloppen de keuzes, moeten er details anders? Intussen nemen de collega’s het stokje over voor Holland Festival 2018: voor de afdelingen Productie en Communicatie & Marketing begint het werk voor festival 2018 nu pas goed. Maar voor muziek-collega Jochem Valkenburg en mij gaat de blik op 2019!  

programmeren is vooruitzien
Niet alleen regeren is vooruitzien, ook programmeren is vooruitzien. Al tijdens het afgelopen jaar kreeg ik voorstellen binnen van makers die ons vroegen een nieuw project voor 2019 mede mogelijk te maken door een coproductiebijdrage. Het onderhouden van contacten met de kunstenaars zie ik als het belangrijkste deel van mijn functie: het geeft inzicht in wat hun fascinaties zijn en hoe zij aan hun oeuvre bouwen, het vertelt mij wat zij belangrijke onderwerpen vinden. Dat in een vroeg stadium te weten brengt mij op ideeën voor de programmering van het festival. Hoe meer je weet, des te makkelijker is het dwarsverbanden te leggen of een thema voor te stellen. Bij dat laatste vraag ik me altijd af of het thema ook nog van belang is over een jaar of langer – deels koffiedik kijken natuurlijk. Maar ik denk dat ik wel gezegend ben met een grote nieuwsgierigheid naar wat er in de wereld gebeurt, en door het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen ontwikkel je toch een soort Fingerspitzengefühl.  

contact met collega-programmeurs 
Naast het contact met kunstenaars is het contact met collega-programmeurs reuze belangrijk. Zij vormen een belangrijke informatiebron over tournees van buitenlandse makers, en sommige buitenlandse instellingen produceren met regelmaat werk van makers die voor ons festival interessant zijn. In de loop van de jaren leer je ook je buitenlandse collega’s goed kennen en merk je met wie je een gedeelde belangstelling hebt. Al betekent dat niet dat er met anderen geen contact is; juist de mensen die in een heel andere context werken dan voor een festival, of voor een Westerse organisatie, komen soms met verrassende voorstellen! En soms kan ook ik op onverwachte wijze iemand blij maken…. Het komt wel eens voor dat ik ergens bij een festival in het buitenland een Nederlandse maker ontmoet, en dan meer tijd en rust heb met hem of haar van gedachten te wisselen. Zo’n ontmoeting afgelopen januari leidde tot een uitnodiging van Holland Festival aan een van de meest veelbelovende makers van ons land, iemand die ik al geruime tijd met plezier volg en die ook in het buitenland aan de weg timmert – en dus naadloos past op het internationale platform dat het festival biedt aan Nederlandse makers. Ik verklap niet wie dit is – als het programmaboek in januari op de mat ploft ontdekt u het vanzelf!