instructies voor de voorstelling

De voorstelling Luistermutant 2021 vraagt om een actieve rol van het publiek (ook van de 'toekijkende bezoekers' op het balkon), die essentieel is voor deze voorstelling. Het is alleen leuk om naar deze voorstelling te gaan als je actief meedoet. Om je deelname goed te laten lukken vragen de makers je de volgende voorbereidingen te treffen. 

1. Download voorafgaand aan de voorstelling de speciale app 'Luistermutant' op je mobiele telefoon. 

Als je een iPhone hebt, ga dan naar de App Store en download 'Luistermutant'. Als je een Android telefoon hebt, klik dan op deze link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Kabelstrippers.Luistermutant om de game te vinden in de Google Play. 

Je hoeft de app enkel te downloaden, verder hoef je niets te doen. Als je de app opent om te kijken of de download goed is gegaan, zie je dat er om een wachtwoord wordt gevraagd. Dat wachtwoord krijg je van ons tijdens de voorstelling. De app is gratis. 

Tip: doe dit niet op het laatste moment, maar een aantal dagen van tevoren. Dit voorkomt teleurstelling en paniek. Op de concertlocatie is het downloaden van deze app niet meer (of alleen in het uiterste geval) mogelijk. 

2. Neem je mobiele telefoon mee naar de voorstelling.
Zorg dat hij opgeladen is, want je hebt hem op verschillende momenten in de voorstelling nodig. 


Onderzoek
De voorstelling Luistermutant 2021 is onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek dat gaat over hoe mensen luisteren, en of ze daar beter in kunnen worden als ze zich daarin bekwamen middels oefeningen en games. Tevens kijken de onderzoekers of luistervaardigheden die je gebruikt bij het luisteren naar muziek ook van pas komen bij het luisteren naar andere mensen. 

Door te kijken naar de inzet van de verschillende oefeningen en games hopen zij meer te weten te komen over luistergedrag en luisterculturen, en over wat muziek voor functie en betekenis hierin heeft. 

Observaties tijdens de voorstelling
De onderzoekers van de Erasmus Universiteit, TU Delft en hogeschool Codarts Rotterdam zullen tijdens de voorstelling notities maken die later anoniem in een wetenschappelijke publicatie zullen worden verwerkt. Ook wordt de voorstelling vastgelegd, op foto’s en video. Deze beelden worden later gebruikt voor documentatie, voor een wetenschappelijke publicatie of een presentatie van het project. Alle personen uit het publiek zullen onherkenbaar in beeld worden gebracht. 

Vragenlijst na afloop
Ter evaluatie van de voorstelling krijg je na afloop een vragenlijst, met het verzoek deze in te vullen. Dit invullen kan via het scannen van de QR-code die aan het eind van de voorstelling wordt verstrekt. Ook zijn er medewerkers aanwezig die je van een papieren vragenlijst kunnen voorzien, mocht het digitaal invullen niet lukken. In deze vragenlijst kun je ook nog aangeven of een van de onderzoekers contact met je mag opnemen om je persoonlijk te interviewen over je beleving van de voorstelling. Deelname is te allen tijde vrijwillig.  

Vragen?
Heb je vragen over het onderzoek of heb je technische ondersteuning nodig bij het installeren van de app? Neem dan contact op met de onderzoekers via [email protected] 

De voorstelling is in het Nederlands.