video:
toelichting programma

Het Holland Festival heeft als 'artist-driven' festival, waarbij de maker centraal staat, bewust ervoor gekozen om in 2021 een live festival te organiseren in de overtuiging dat het van belang is dat publiek en performers een fysieke ervaring kunnen delen. Juist nu, in een tijd waarbij iedereen min of meer geïsoleerd leeft, is het belangrijk de brede internationale kijk op de wereld extra te benadrukken. 

Festivaldirecteur Emily Ansenk, programma-managers Jochem Valkenburg en Annemieke Keurentjes en associate artist Gisèle Vienne lichten in deze video het programma van 2021 toe.