HF Young Helden:
Adèle Haenel

(for English see below)

In HF Young Helden lichten we jonge makers/kunstenaars uit het Holland Festivalprogramma uit en gaat we met hen in gesprek over hun werk en verschillende thema’s die in het festival aan bod komen. 

Tijdens dit festival sprak HF Young Circle-lid Martha Visser met actrice Adèle Haenel veelal bekend van haar filmcarriere (ze was recent te zien als Heloise in Celine Sciamma’s Portrait de la jeune fille en feu). Tijdens het Holland Festival schitterde ze in de voorstelling L’Étang, van associate artist Gisèle Vienne een gelaagd en onderhuids familiedrama, gebaseerd op een toneelstuk van de zwitserse schrijver Robert Walser. Haenel vertolkt in dit toneelstuk de rollen van alle kinderen. Tijdens HF Young Helden spreekt Adèle met Martha onder andere over het vertolken van al deze verschillende rollen en hoe het is om te werken met Gisèle Vienne.

Over L’Étang
Een kind voelt zich niet geliefd door zijn moeder. Om haar te testen doet hij net alsof hij zich verdrinkt in de vijver. Regisseur Gisèle Vienne onderzoekt met haar bewerking van Robert Walsers Der Teich (‘De Vijver’) ingewikkelde familierelaties. Ze kijkt naar de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan. Vienne speelt met alle beschikbare theatrale middelen om het gesprokene en het ongezegde zichtbaar te maken. Ze creëert een geheimzinnige spanning tussen ieders aan- en afwezigheid. Op een indirecte manier toont Vienne de bedrieglijke tegenstrijdigheden tussen wat er wordt gezegd en wat er zich onuitgesproken afspeelt. Net als met haar eerdere werk, werpt de regisseur ook met dit stuk licht op filosofische vraagstukken rond sociale normen. Daarbij schuwt ze de donkere krochten van de mens niet. 

ENGLISH

HF Young Heroes: Adèle Haenel 

In HF Young Heroes we highlight young makers/artists from the Holland Festival programme and talk to them about their work and various themes that are addressed during the festival. 

During this festival, HF Young Circle member Martha Visser spoke with actress Adèle Haenel, also known from her film career (she most recently portrayed Heloise in Celine Sciamma's Portrait de la jeune fille en feu). During the Holland Festival, she starred in L'Étang, by associate artist Gisèle Vienne, A multi-layered, below-the-surface family drama based on a play by Swiss writer Robert Walser. Haenel plays the roles of all the children in this play. During HF Young HELDEN, Adèle will talk to Martha about playing all these different roles and what it is like to work with Gisèle Vienne. 

About L’Étang
A child feels unloved by his mother. To test her, he pretends to be drowning in the pond. With her adaptation of Robert Walser’s Der Teich (‘The Pond’), director Gisèle Vienne explores complex family relationships and examines the ways family members interact with each other. Vienne plays with all the available theatrical means to make the spoken and the unsaid visible. She creates a mysterious tension between those present and absent. Vienne indirectly shows the deceptive contradictions between what is said and what takes place unsaid. Like her previous work, the piece delves into philosophical issues surrounding social norms. In doing so the director does not shy away from humanity’s dark sides.