Blog

'Lieve Vreemde:' Een briefwisseling tussen L.A Raeven en Alma Mathijsen

Door: Holland Festival

12.5.2020

Robotmeisje Annelies van L.A. Raeven
LIEVE VREEMDE… EEN BRIEFWISSELING TUSSEN L.A. RAEVEN EN ALMA MATHIJSEN


Online kunsttijdschrift Mister Motley stelt in samenwerking met het Holland Festival de ‘LIEVE VREEMDE...’-serie samen. In LIEVE VREEMDE... worden kunstenaars en schrijvers uitgenodigd om per brief met elkaar van gedachten te wisselen over kunstenaarschap, gemeenschapszin en hoe deze twee met elkaar verbonden zijn.

De meest recente briefwisseling vond plaats tussen Alma Mathijsen en het duo L.A. Raeven, een briefwisseling waarin het hen maar niet lukt om de wereld van nu erbuiten te houden. ‘Sorry dat mijn brief zo persoonlijk is, ik merk dat ik mezelf slecht kan afremmen.’ schrijft Alma al in haar openingsbrief. Alma werd ziek zonder er zeker van te zijn of het om corona ging en L.A. Raeven zag een net geopende tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum weer sluiten.

De drie corresponderen heel vrijmoedig over hun angsten, over vergankelijkheid, over al dan niet opgroeien in een huishouden waar het kunstenaarschap juist wel of niet werd gestimuleerd, over de loomheid die de quarantaine met zich meebrengt over kunstwerken die ten tijde van een crisis actueler worden. ‘Mensen worden verdrietig, boos of emotioneel als ze ons werk zien. Omdat het te dicht bij hun zelf in de buurt komt,’ schrijft L.A. in hun tweede brief.

Vanwege de sluiting van het Bonnefantenmuseum is ook Annelies, het robotzusje van L.A. Raeven, niet zichtbaar voor het publiek. Alma schreef haar het volgende: ‘Wees niet bang nu er niemand naar je kijkt. Het is nu heel erg stil. De mensen blijven thuis omdat ze luisteren naar wat de premier zegt, er is even geen tijd voor beeldende kunst. Dan moeten we nu vanaf een scherm tot ons nemen. We moeten het doen met de beelden die al aan onze muur hangen. Dat is moeilijk. Want juist nu kan kunst een grote rol spelen. Want er is veel onzekerheid. Ook voor jou helaas. We weten niet wanneer we weer door de hallen van een museum mogen banjeren’

Draagt een briefwisseling bij aan een transformatie van ‘ik’ naar ‘wij’? Hele briefwisseling? Lees de briefwisseling tussen kunstenaars L.A. Raeven en Alma Mathijsen op mistermotley.nl

 

'LIEVE VREEMDE': BRIEFWISSELING TUSSEN
L.A. RAEVEN EN ALMA MATHIJSEN

HF BLOG