Picnic in the park with Wagner’s Meistersinger.

Opera in the park: Die Meistersinger von Nürnberg

De Nederlandse Opera

You are looking at a performance from our archive

This year’s choice for the Holland Festival’s traditional screening at the Amsterdam Oosterpark has fallen to Die Meistersinger von Nürnberg, Wagner’s first and only comic opera. The performance is broadcast live from The Amsterdam Music Theatre on a big screen in the park. Whilst enjoying your picnic, you can let yourself be swept along by the dramatic developments and comic highlights of this production by De Nederlandse Opera, with the Radio Philharmonic Orchestra and the choir of De Nederlandse Opera, under the direction of Marc Albrecht. Naturally, admission to the park is free of charge.

Credits

libretto, music
Richard Wagner
musical direction
Marc Albrecht
direction
David Alden
decor
Gideo Davey
costumes
Jon Morrell
choreography
Jonathan Lunn
lighting
Adam Silverman
orchestra
Nederlands Philharmonisch Orkest
choir
Koor van De Nederlandse Opera
directed by
Thomas Eitler
production
De Nederlandse Opera
cast
James Johnson
Alastair Miles
Pascal Pittie
Mattijs van de Woerd
Adrian Eröd
Thomas Oliemans
Marcel Beekman
Reinhard Alessandri
Frans Fiselier
Tom Haenen
Tijl Faveyt
Roberto Sacca
Thomas Blondelle
Agneta Eichenholz
Sarah Castle

background information

Nieuwe productie

Oper in drei Aufzügen

 

In zijn enige komische opera heeft Wagner poëzie en muziek doen versmelten tot een eenheid die zich ontrolt als een ononderbroken voortstromende muziekdramatische dialoog. Het werd een deels op persoonlijke ervaringen berustend zangspel over de liefde van het burgermeisje Eva Pogner en de ridder Walther von Stolzing, die pas met zijn geliefde mag trouwen als hij in een zangtoernooi als winnaar uit de strijd komt. Schoenmaker Hans Sachs is enerzijds een vertegenwoordiger van de oude orde, lid van het meestersgilde; anderzijds staat hij open voor alles wat nieuw is en stimuleert hij de artistieke gaven van de ridder. Daarbij staat het conflict tussen verstokt filisterdom en het ware kunstenaarschap centraal – een conflict dat ook Wagner zelf niet onbekend was. Dat de liefde uiteindelijk overwint, is te danken aan het pleidooi van Sachs, die in zijn slotrede de ‘meesterseer’ looft, een bij uitstek Duitse eer, die men vrij kritisch moet bezien: juist de Meistersinger-finale is immers voor politieke doeleinden misbruikt.

In de hele muziekgeschiedenis heeft geen opera aanleiding gegeven tot zovele verstandige disputen tussen intellectuelen en tot zovele verbale smakeloosheden, zowel van welmenende als van kwaadwillige feuilletonisten.
Claus H. Henneberg

 

Het verhaal

 

I
De jonge ridder Walther von Stolzing is verliefd op Eva Pogner. Als hij hoort dat zij de bruid wordt van de winnaar van een zangwedstrijd, besluit Walther mee te doen. Voor het proefzingen legt David, leerling van schoenmaker/dichter Hans Sachs, hem de regels van het prijszingen uit. Stadsgriffier Beckmesser is echter niet blij met een nieuwe rivaal om Eva’s hand. Als ‘scheidsrechter’ van Walthers lied overtuigt hij de meesterzangers ervan dat diens proefzingen gefaald heeft. Alleen Sachs herkent Walthers ware kunstenaarschap.

 

II

Als Eva hoort dat Walther voor het prijszingen is afgewezen, vraagt zij Sachs om raad en stelt hem voor ook aan de wedstrijd mee te doen. Maar Sachs wijst dit af. Samen met Walther maakt Eva plannen om de stad te ontvluchten. Beckmesser brengt Eva een serenade, maar Sachs maakt hem het zingen onmogelijk door schoenen te repareren, waarbij hamerslagen de fouten in Beckmessers lied aangeven. Het lawaai wekt alle buren en er ontstaat een massale vechtpartij. Als Walther en Eva in het tumult willen vluchten, grijpt Sachs in.

 

III

Sachs schrijft voor Walther diens droom van de afgelopen nacht op: een lied waarmee Walther toch aan het prijszingen kan meedoen. Beckmesser denkt dat het lied, dat hij bij Sachs ziet liggen, van Sachs’ hand is en eigent het zich heimelijk toe. Verzekerd van de overwinning gaat hij naar de feestweide, waar de handwerksgilden en meesterzangers hun entree maken. Maar Beckmesser verhaspelt de woorden van het lied, zodat allen in lachen uitbarsten. Sachs wil dat een goede zanger dit lied op de juiste melodie zingt. Walther treedt naar voren en wordt na zijn glorieuze zang tot winnaar aangewezen. Maar als hij de Koning David-ketting trots weigert, houdt Sachs hem voor dat de kunst van de meesterzangers in tijden van tegenspoed een symbool is van de oprechte en ware Duitse geest. Allen eren Sachs en de Duitse kunst.

biographies

Richard Wagner (1813-1883) geldt als een van de grootste componisten uit de muziekgeschiedenis. Naast Verdi is hij de andere reus van de negentiende-eeuwse opera. Wagner schreef veel van zijn libretti zelf en streefde naar het creëren van een Gesamtkunstwerk, waarin alle onderdelen, ook de muziek, in dienst stonden van het drama. Tot zijn bekendste muziektheaterwerken behoren Der fliegende Holländer (1840-1841), Tannhäuser (1845), Lohengrin (1845-1848), Tristan und Isolde (1856-1859), Die Meistersinger von Nürnberg (1845/1861-1867), de vierdelige cyclus Der Ring des Nibelungen (1851-1874) en Parsifal (1865/1877-1882). Wagner wilde aanvankelijk toneelschrijver worden, maar vanaf 1831 studeerde hij muziek aan de universiteit van zijn geboortestad Leipzig. Zijn belangrijkste muzikale voorbeeld was in deze periode Beethoven. In 1833 werd hij benoemd tot koormeester aan het theater van Würzburg en in hetzelfde jaar voltooide hij zijn eerste opera. In 1836 trouwde hij met de actrice Minna Planer, met wie een lang maar bewogen huwelijk zou hebben. Na verblijven in Riga en Parijs werd hij in 1842 Kapellmeister in Dresden. Wagner onderhield contacten met revolutionairen en anarchisten, onder wie Michail Bakoenin, en in het revolutiejaar 1848 week hij uit naar Zwitserland. Daar ontmoette hij Mathilde Wesendonck, de vrouw van een rijke mecenas en industrieel, met wie hij een verhouding kreeg. In 1870 trouwde hij met Cosima, de 24 jaar jongere dochter van Franz Liszt, met wie hij drie kinderen kreeg. Na verdere omzwervingen via onder meer Parijs, Biebrich en Wenen streek Wagner in 1871 neer in het plaatsje Bayreuth in het noorden van Beieren, waar hij met steun het gemeentebestuur en uiteindelijk ook van koning Ludwig II een operagebouw liet bouwen. Dit Festspielhaus werd in 1876 geopend met de eerste complete uitvoering van Der Ring des Nibelungen. Sindsdien worden jaarlijks de Bayreuther Festspiele gehouden, waarvan de organisatie nog altijd in handen is van Wagners nazaten. Wagner stierf op 13 februari 1883 in Venetië.

 

 

This performance was made possible with support by