Stichting Vrienden van het Holland Festival

Beleid

De Stichting Vrienden van het Holland Festival fungeert als steunstichting van het Holland Festival en stelt zich ten doel middelen te verwerven om bij te dragen aan een duurzaam financieel fundament  van het Holland Festival. Dit doet zij door middel van draagvlakvergroting en fondsenwerving bij Nederlandse en buitenlandse particulieren. Deze particulieren hechten belang aan de rol van (vooruitstrevende) kunst en kunstenaars in de samenleving in het algemeen en het Holland Festival in het bijzonder, en onderstrepen dit door financieel bij te dragen.

 

De donateurs zijn Vrienden van het Holland Festival. Hieronder bestaan vijf verschillende kringen: Liefhebbers, Jonge Begunstigers, Begunstigers, Beschermers en Hartsvrienden. Begin 2016 waren er 657 Liefhebbers die jaarlijks € 55 bijdragen, 103 Begunstigers (jaarlijkse bijdrage van € 250), 31 Beschermers (jaarlijkse bijdrage van € 1.500). De in 2013 opgerichte geefkringen Jonge Begunstigers (jaarlijkse bijdrage van € 250) en Hartsvrienden (jaarlijkse bijdrage van € 5.000) hebben inmiddels respectievelijk 32 en 22 leden. 

 

Bijdragen aan de kunst van de toekomst
De Vrienden van het Holland Festival zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het Holland Festival. Dankzij hun bijdragen blijft het Holland Festival in staat het toonaangevende podiumkunstenfestival te blijven en jaarlijks uitzonderlijke, voornamelijk internationale producties te presenteren. Het Holland Festival is voortdurend bezig zichzelf te vernieuwen en te verbeteren door talenten te ontdekken en een breder, diverser publiek te bereiken met Holland Festivalvoorstellingen en -concerten. Dankzij een kleine en flexibele organisatie is het festival in staat ontwikkelingen te herkennen en er snel op te reageren. Om zijn doelen te bereiken werkt het festival samen met lokale, nationale en internationale partners, variërend van podia en bedrijven in Amsterdam tot internationale collega festivals zoals in Manchester, Avignon, Beiteddine en New York.

 

Bestuur

Martijn Sanders, voorzitter

Renze Hasper

Marjet van Zuijlen, secretaris

 

De leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Holland Festival werken onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld. 

ANBI

Stichting Vrienden van het Holland Festival is in het bezit van een ANBI-status.

 

ANBI-gegevens

  • Naam: Stichting Vrienden van het Holland Festival
  • Fiscaal nummer: 8071.93.823
  • Formeel vestigingsadres: Piet Heinkade 5, 1019 BR  AMSTERDAM
  • Financiële verantwoording: zie alinea 'Links', rechtsboven aan deze pagina.