Algemene voorwaarden

  • De overeenkomst tussen Stichting (Vrienden van) het Holland Festival en de Vriend is 1 jaar geldig en gaat in per kalenderjaar (01/01-31/12);
  • Na het eerste jaar kan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail beëindigd worden indien opgezegd voor 1 november;
  • De jaarlijkse automatische incasso’s voor Vrienden vinden in januari plaats;
  • In geval van maandelijkse betalingen: uw bijdrage beslaat 1 jaar. Indien u later in het betreffende jaar besluit Vriend te worden zullen bij de eerste incassering de openstaande termijnen van de voorgaande maanden worden geïncasseerd;
  • Het is niet mogelijk om een overeenkomst op meerdere namen te zetten;
  • Naamsvermelding (indien gewenst): Begunstigers met eerste voorletter en achternaam. Jonge Begunstigers met voor- en achternaam. Bij Beschermers en Hartsvrienden mogen twee personen worden vermeld, met voorletter of voornaam en achternaam;
  • Vriendenpassen zijn eigendom van het Holland Festival en strikt persoonlijk. Mocht u uw Vriendenpas zijn kwijtgeraakt neem dan voor een duplicaat contact op met het Holland Festival;
  • De Vriend zal het Holland Festival schriftelijk of per e-mail op de hoogte houden van wijzigingen in de adres- en overige gegevens;
  • Het Holland Festival kan voorstellingen uitsluiten van de kortings-, dan wel vrijkaarten. Dit geldt bijvoorbeeld voor producties van De Nationale Opera, Het Nationale Ballet, Het Concertgebouworkest en Toneelgroep Amsterdam. Die uitzonderingen worden per festival op het bestelformulier gecommuniceerd.