Geschiedenis schrijven

Voorbij de VOC-nostalgie

Alfred Birney

De rol van Nederland in de geschiedenis met Indonesië is altijd erg eenzijdig beschreven. Nieuwe bevindingen prikken de nostalgische VOC-mentaliteit door en bieden een andere blik op de geschiedenis. De afgelopen jaren hebben verschillende Nederlandse auteurs gepubliceerd over het structureel gewelddadige karakter van het Nederlandse koloniale verleden. Nu moeten we een stap verder zetten, voorbij het zelfbeklag en de boetedoening vanuit Nederlands perspectief. Een echt postkoloniaal debat houdt beide invalshoeken in: de Nederlandse en de Indonesische. Daarom onderzoeken we ook het Indonesische perspectief op het Nederlandse kolonialisme. Wat zijn de sociale en culturele invloeden van de koloniale geschiedenis op de Indonesische samenleving? Wat is de hedendaagse beeldvorming over Nederland? In dit debat wordt gezocht naar en gesproken over de mogelijkheden van het schrijven van een gezamenlijke geschiedenis. Met o.a. Alfred Birney. 

DEZE VOORSTELLING IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR