Holland Festival steunt Stay Human

Holland Festival steunt Stay Human

Stay Human is een oproep om - ondanks vragen en bezorgdheid - vluchtelingen altijd te blijven zien en benaderen als mensen. En om respectvol om te gaan met iedereen die in het gesprek over vluchtelingen een ander standpunt inneemt dan u.

De initiatiefnemers van Stay Human zijn Vluchtelingenwerk Nederland, PAX, Humanitas, Partos en OxfamNovib. Het initiatief wordt gedragen door mensen en organisaties die een positieve bijdrage willen leveren aan een redelijk en genuanceerd gesprek over vluchtelingen. Naast Holland Festival steunen o.a. Greenpeace, het NOC*NSF en Scouting Nederland het Stay Human initiatief.


video screenshot

meer informatie over Stay Human